Persberichten

Kopij voor de eerst volgende krant dient vóór maandag 18.00 uur naar de redactie gemaild te zijn. Deadline volgende Zuidkrant is 15 janurai. Voor de uitgave van 20/21 januari. Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd of gemaild worden, worden geacht vrij te zijn van rechten.

Aanleveren teksten
bestandsformaat:

 • Microsoft Word DOC, RTF*
 • Andere tekstverwerkers TXT, RTF*

Tekstbestanden opgemaakt in Word e.d. als ‘platte tekst’ aanleveren in TXT of RTF formaat. Dus zonder ingevoegde afbeeldingen of foto’s, speciale tekens of lettertypes. Gebruik geen kaders, onnodige tabs, spaties en returns. Lever afbeeldingen los bij volgens onderstaande specificaties.

* RTF bestanden hebben onze voorkeur.

Aanleveren beeldmateriaal

 • Kleur of grijswaarden foto’s/scans als TIF, EPS
 • Resolutie minimaal 300 dpi op 100%
 • Zwart/wit (lijnwerk) afbeeldingen als TIF
 • Resolutie minimaal 600 dpi op 100%
 • Digitale camera foto’s opslaan als TIF of JPG met maximale kwaliteit (dus minimale compressie)
 • Bij voorkeur gemaakt met een 3 megapixel camera of beter.
 • Afbeeldingen gedownload van internet zijn niet geschikt voor plaatsing in de krant, gebruik van
 • dit soort bestanden geeft een zeer onscherp eindresultaat.
 • Gebruik hiervan geschied op eigen risico.

LET OP

Voor de krantuitgave geldt het volgende: persberichten betreffende cursussen, workshops, filmvoorstellingen, bedrijfspromotie zullen we, mits de ruimte het toe laat, opnemen op onze redactionele pagina’s.

Uiteraard is het ook mogelijk uw bericht als advertentie (eventueel in de vorm van een advertorial) op te nemen. Ook de combinatie persbericht/advertentie behoort dan tot de mogelijkheden. Zuidkrant Apeldoorn ontleent haar bestaansrecht enkel en alleen aan de plaatsingen van advertenties.

U kunt uw persberichten en foto’s sturen naar: redactie@zuidkrant.nl